• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ИСТОРИЯ НАХЧЫВАНИ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
(HISTORY OF NAKHCHIVAN CITY IN RUSSIAN SOURCES )

Yazar : Toğrul HALİLOV  Yaşar RAHİMOV  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 4
Sayfa : 73-79
4628    3034


Özet
Nahçıvan'ın zengin tarihi, kervan yollarının üzerinde, elverişli coğrafii yerde yerleşmesi rus bilim adamlarının, gezgin ve diplomatlarının vb. her zaman ilgilendirmişdir. Bu nedenle kaynaklara baktığımızda görüyoruz ki, Nahçıvan tarihi hakkında sömürgeci rus memurlarının belgelerinde-arayış, mektup vb. hayli bilgiler vardır. Onlar Nahçıvan tarihi hakkında hem doğru, hem de kasti yanlış bilgiler verilmiştir. Buna göre de Nahçıvan tarihinın Rusya tarihşunaslığındakı durumunun araştırılması bilimsel önemlidir. Makalede Nahçıvan şehrinin tarihi Rus kaynakları esnasında öğrenilmiştir. Bu konuyla ilgili Rus yazarlarından İ. Şopenin, K. Nikitinin, V.Krikoriyevin, V. Sısoyevin, K, Simirnovun vb. bilgileri kullanılmıştır. Belli edilmiştir ki, Nahçıvan tarihi hakkında Rus kaynaklarında verilen bilgilerde eksiklikler vardır.

Anahtar Kelimeler
şehrin tarihi , Nahçıvan, kaynaklar, olduğu kibi.

Abstract
Nakhchivan rich history, caravan routes, the Russian scientists settlement favorable geographical location, browser and diplomats and so on. concerned them all the time. For this reason, we look at the resources we see that the Russian colonial officials about the history of Nakhchivan-seeking documents, letters and so on. There is considerable information. They are both right about the history of Nakhchivan, as well as deliberate misinformation given. Accordingly, the Nakhchivan is important to the history of the scientific investigation of the status of Russian historiography. The article history of the Nakhchivan city on the basis of Russian sources is investigated in the paper. In connection with this problem the works of Russian historians – Shopen I., Nikitin K.A., Grigoriev V.G., Sysoyev V.V, Smirnov K.N. and others – are drown to research. Despite some lacks, Russian sources are a valuable material for studying of city history of Nakhchivan and Nakhchivan region.

Keywords
city history, Nakhchivan, sources, reality.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri