• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


2011 DİL - ANLATIM VE TÜRK EDEBİYATI DERSLERİ İLE 2018 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
2005 yılında Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile ilgili iki yeni öğretim programı hazırlanmıştır. Bunlar, Dil ve Anlatım Programı ile Türk Edebiyatı Programı olarak ayrı ayrı adlandırılmıştır. Dil ve Anlatım Programı ve Türk Edebiyatı Programları farklı hazırlanmış ve ders kitapları bunlara göre yazılmıştır. 2005-2006 eğitim öğretim yılında uygulanan ve 2011 yılında yeniden gözden geçirilen bu program, 2015 yılında tekrar değiştirilmiştir. Bu araştırma, 2011 yılında uygulamaya sokulan “Dil ve Anlatım”, “Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programı” (eski programlar) ile 2018 yılında uygulamaya sokulan “Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı”nı (yeni program) vizyon ve amaçlar, esas aldıkları yaklaşım, kazanımlar ve üniteler, araç-gereçler-kaynaklar, ölçme ve değerlendirme bakımlardan karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışma nitel bir araştırma olup veriler doküman analizi tekniği ile elde edilmiştir. Araştırmanın ana maddesi, MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan 2011 Ortaöğretim Türk Edebiyatı ve Dil-Anlatım Dersleri Programı ile 2018 Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Programının ilgili tüm basılı kaynakları oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda Türk Dili ve Edebiyat Dersleri Programının 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 9. ve 10. sınıflar için birleştirilerek verildiği, 11. ve 12. sınıfların ise 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı içerisinde birleştirileceği tespit edilmiştir. Hazırlanan bu çalışmada 2011 ve 2018 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programları karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir. Her iki programın hedeflerinin genel olarak aynı olduğu görülmüştür. Hem 2011 programlarında vurgulanan dil ve edebiyatın işlevi hem de 2018 programında vurgulanan Türk Dili ve Edebiyatının işlevi benzerlikler göstermektedir. 2011 Dil Anlatım Programı ile Türk Edebiyatı Programı Öğretim Programları; (1) dinleme, (2) konuşma, (3) okuma, (4) yazma, (5) görsel okuma ve görsel sunudan oluşan beş öğrenme alanı üzerine yapılandırılmışken, 2018 Türk Dili ve Edebiyatı Programı öğretim programında öğrenme alanları (1) sözlü iletişim, (2) okuma, (3) yazma olmak üzere üç ana başlık altında düzenlenmiştir. 2018 programında dil ve edebiyat eğitimi tür odaklı ele alınmış, dil ve edebiyat eğitimi birbirini destekleyecek şekilde düşünülmüştür. 2011 programlarının öğrenci merkezli ve yapılandırmacı bir yaklaşım ile hazırlandığı görülmektedir. 2018 programının ise tür odaklı ve beceri merkezli bir yaklaşımla hazırlandığını ifade etmek mümkündür. Öğrenme öğretme süreci değer odaklı ele alınmıştır. Yapılan çalışmanın programlar arasındaki farklılıkların anlaşılması ve değişikliklerin ortaya çıkarılması bakımından alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords
Öğretim programı, edebiyat, dil, program geliştirme, program değerlendirme.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri