• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


ERMENİ DİLİNDE SESSİZ HARFLERİN İMLASI
Ermeni Alfabesi, M.S. 5’inci yüzyılda din adamı Mesrob Maşdot’un öncülüğünde meydana getirilmiştir. Birçok alfabeden yararlanılmak suretiyle oluşturulan Klasik Ermenice, 36 harften oluşan bir sistem olarak türetilmiştir.Ermenice Hint-Avrupa dil grubuna ait olup alfabesine daha sonra O (?), F (?) ve YEV (??) harfleri de eklenerek 39 harften oluşmuştur. Uzmanlar, Ermeniceyi üç döneme ayırmaktadır; V-XI. yüzyıl arası eski dönem, XII-XVII. yüzyıl arası orta dönem, XVIII. yüzyıldan sonraki dönemde yeni dönemdir. Grabar olarak ifade edilen klasik Ermenice, kilise dili olarak varlığını devam ettirmektedir. Aşharabar yani çağdaş Ermenice ise, Doğu Ermenice ve Batı Ermenice olarak iki lehçeye ayrılır. Çağdaş Ermenicede 39 harf vardır. Bu harflerden 38’i birbirini takip eden harflerdir. 39’uncu harf ise bu sıranın dışında bulunan birleşik harf olan “?” (yev) harfidir. Bu makalenin amacı; Ermeni dilinde sessiz harflerin imlası ve telaffuzu hakkında bilgi vermektir.

Keywords
Harf, Alfabe, Ermenice, Doğu Ermenice, Batı Ermenice.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri