• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ KRİZ DÖNEMLERİNDE UYGULANAN KAMU POLİTİKALARINA KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN BAKIŞI: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ
Turizm sektörü gün geçtikçe daha da büyüyüp gelişmekte ve ülkeler açısından da büyük önem arz eden ekonomik bir güç haline gelmektedir. Sektör gelişmekte olan pek çok ülke açısından çok ciddi bir gelir kaynağı durumundadır. Turizm sektörü sahip olduğu elastiki yapısıyla, ülkelerin içine düştükleri kriz dönemlerinde istihdam ve ekonomiye sağladığı desteklerle, ülkelerin krizle mücadele edip krizden çıkabilmelerinde hayati bir rol üstlenmektedir. Dünyada son yıllarda yaşanan her türlü krizler ,turizm sektörüne ciddi zararlar vermiş ve sektörün tüm paydaşları büyük zarar etmiştir. Konjonktürel yaşanan bazı krizleri konaklama sektörünün tek başına üstesinden gelmesi mümkün olamamakta ve kamu desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.Konaklama işletmeleri faaliyetlerini sürdürebilmek ve meydana gelecek krizleri önleme yada krizleri en az zararla atlatabilmeleri için kamu sektörü ile birlikte koordineli bir çalışma içerisinde krize karşı her an hazırlıklı olunmalıdır. Araştırma da devletin bugüne kadar uyguladığı teşviklere, son yirmi yıl içinde yaşanılan krizler ve etkilerine, kriz dönemlerinde devlet tarafından uygulanan önlemlere yer verilmiştir. Araştırmanın amacı sık sık krizlerle karşı karşıya kalan Türkiye’de turizm sektörüne yönelik uygulanan kamu politikalarının sektör tarafından ne kadar benimsendiğini ve krizleri çözmekte ve atlatmakta ne kadar etkin olduğunu analiz etmektir. Bu amaçla Antalya ilinde faaliyet gösteren 4 yıldız ve üzerindeki konaklama işletmelerinin temsilcilerine yönelik alan araştırması yapılmıştır. Araştırma da konaklama işletmleri temsilcilerine kriz döenmlerinde devletin aldığı önlemlerin herbirinin yeterli olup olmadığına dair ifadeler yöneltilmiştir. Sonuçta konaklama işletmelerinin hizmet yılı değişkenine göre kriz dönemlerinde alınan önlemlere ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Keywords
Kamu Politikası,Turizm Sektörü, Kriz, Konaklama İşletmesi,
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri