• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK WEB SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA: ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Halkla ilişkiler; kurumsal amaçlar ve toplum beklentileri arasında sürekli uyumu sağlamak için hem içsel hem de dışsal paydaşlar ile iletişimi koordine etmektedir. Bu bağlamda halkla ilişkiler, web siteleri ve sosyal medya platformlarını tanıtım aracı olarak kullanmaktadır.Bu çalışmada Anahtar Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı ve Alfa Pazar Araştırma ve Danışmanlık araştırma şirketlerinin web siteleri, Facebook ve Twitter sosyal medya araçları içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı araştırma şirketlerinin web sitelerini ve sosyal medyayı kullanma derecelerini ve sebeplerini inceleyerek web sitelerinin ve sosyal medyanın halkla ilişkiler aracı olarak iletişim alanındaki önemini ortaya çıkarmak ve bu sayede iletişim alanına katkıda bulunmaktır. Bu araştırma psikoloji tabanlı eğitimler veren araştırma şirketleri üzerine olmasından dolayı Anahtar Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı ve Alfa Pazar Araştırma ve Danışmanlık araştırma şirketlerinin web siteleri ve sosyal medya hesapları arasından Facebook ve Twitter ile sınırlandırılmıştır. Araştırmada web siteleri ve sosyal medya hesapları içerik çözümlemesi yöntemiyle analiz edilmiştir. Bununla birlikte araştırmada Peirce’in göstergebilim yönteminden yararlanılmıştır. Bu çalışmada araştırma şirketlerinin web sitesi ve sosyal medyayı eğitim amacıylakullandıkları, halkla ilişkiler ve tanıtım amacıylakullanmadıkları sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak iyi bir web sitesinin doğruluk, yetkinlik, güncellik, erişim, tarafsızlık özelliklerine sahip olduğu bilinmektedir. Araştırma şirketleri halkla ilişkiler ve pazarlama aracı olarak web sitelerini ve sosyal medya platformlarını etkin kullanamamaktadır.

Keywords
Anahtar Eğitim, Alfa Pazar Araştırma, web sitesi, sosyal medya, halkla ilişkiler
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri