• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


THE EFFECT OF THE MINORITIES IN SWITZERLAND ON PUBLIC POLICIES WITHIN THE FRAMEWORK OF POLITICAL PSYCHOLOGY (POLİTİK PSİKOLOJİ ÇERÇEVESİNDE İSVİÇRE’DEKİ AZINLIKLARIN KAMU POLİTİKALARINA ETKİSİ)
Birey alıştığı ortam değiştiğinde bunu tehdit olarak algılar. Algılanan tehdit ise ‘biz’den kaynaklanmayacağı için ‘öteki’ne yansıtılır. 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz İsviçre’yi de etkilemiş ve bu durum gündelik yaşamdaki algılanan refah düzeyinin düşmesine sebep olmuştur. İsviçre örneğinde, özellikle 2009 yılında yaşanan muhtelif azınlık hakkı ihlallerinin, İsviçre vatandaşlarında hissedilen refah düzeyi algısının tehlikeye girmesinden kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Söz konusu azınlık haklarının ihlal edilmesi süreci, Politik Psikoloji kavramı yardımıyla anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Çalışmada, müslüman azınlık içerisinde yaratılan mağdur psikolojisinin müslüman azınlık grup tarafından kolaylıkla benimseneceği, böylelikle toplum içerisinde ‘biz’ ile ‘öteki’ arasındaki uçurumun artacağı ifade edilmiştir. Kamu güvenlik politikaları açısından olaya bakacak olursak, toplum içerisinde oluşan farklı grupların varlığı devletlerin iç güvenlik politikalarını etkilemektedir. Biz ve öteki arasındaki uçurum arttıkça saldırgan duygular artacak ve kamu güvenliği açısından ülke refahına olumsuz etkide bulunacaktır. Bunun yanında, ortaya çıkan farklı grupların birbirini tehdit olarak algılaması sonucunda toplumda huzursuzluk artacaktır. Politik Psikoloji, grupların psikolojisinden hareketle seçilmiş travma ve seçilmiş zaferleri inceleyerek o grubun herhangi bir olay karşısında nasıl davranacağını çözümlemeye çalışır. Kimlik, siyaset, etnisite, cinsiyet, din gibi kavramların farklı gruplar tarafından nasıl anlamlandırıldığını ifade eder. Bu çalışmanın amacı, bahsedilenlerden yola çıkarak, İsviçre'deki azınlıklara yönelik siyasi uygulamaları ifade etmek ve bu uygulamaların kamu güvenliği için tehdit olarak değerlendirilme yollarını ortaya koymaktır.

Keywords
Politik Psikoloji, Azınlıklar, İsviçre, Kamu Güvenliği, Ötekileştirme
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri