• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


BARABA TATARLARININ DİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Baraba Tatarlarının yaşadıkları bölge, Rusya’da Novosibirsk ilinin sınırları içerisindedir. İklim şartları ve coğrafya itibariyle, yeryüzünün yaşanması en zor bölgelerinden biri olan Sibirya’nın sakinlerinden olan Baraba Tatarlarının nüfusları, 1980’li yılların başında 8000 kişi olarak gösterilmiştir. Baraba Tatarları önceleri Şamanizm inancına bağlı iken, 18. yüzyıldan itibaren İslamiyeti kabul etmeye başlamışlardır. Avcılık, balıkçılık, hayvan yetiştiriciliği, tarım ve küçük el sanatları başlıca geçim kaynakları arasındadır. Baraba Tatarlarının orta ve genç kuşağı Rusça ve Tatarca’yı kullanırken, Baraba Tatarcası daha çok yaşlı kuşak tarafından bilinmektedir. Baraba Tatarcasında, Tatarca Başkurtça ve Kazakça etkisinin yanı sıra, Kıpçak lehçelerinin özelliklerine de rastlanır. Bu çalışmada, Baraba Tatarları ve onların dil özellikleri üzerinde durulmuştur. L. B. Dimitreva 1950 yılında, Barabaların yaşadığı, Krupkaevka, Kusyukeevka, İngildinka köylerinden folklor malzemeleri derlemiştir. Bu çalışma, Dimitreva’nın derlediği mevcut malzemeden hareketle ses bilgisi ve şekil bilgisi olmak üzere, metne dayalı bir gramer çalışmasıdır. Ayrıca metindeki kelimelerden oluşan bir sözlük çalışmanın sonuna eklenmiştir.

Keywords
Baraba Tatarcası, sözvarlığı, Baraba Tatarları, ses bilgisi, şekil bilgisi
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri