• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


ISPARTA İLİNDE EV DIŞI GIDA TÜKETİM TERCİHLERİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Hızlı tüketim endüstrisinin ve pazarlama faaliyetlerinin teknolojik gelişmeler ile hızlı kat ettiği yolun Türkiye’ye yansıması; özellikle eve sipariş alışkanlıkları açısından son 20 senedir gözle görülür şekilde değişmesi olmuştur. Özellikle Sanayi Devrimi sonrasında küreselleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan zaman kısıtı, gelişen üretim teknolojileriyle beraber toplumsal yapıda da değişikliklere sebebiyet vermiştir. Uluslararası rekabet ve buna bağlı ortaya çıkan daha fazla üretim çabası, bilgi toplumuna dönüşen sosyal yapı neticesinde ortaya çıkan, kadının toplam işgücünde daha fazla yer alma durumu, insanların yeme-içme süresine dahi yansıyan çalışma zorunluluğu, toplumu daha pratik ve daha hızlı alternatifler bulmaya yöneltmiştir. Bu çalışmada insanların fast food alışkanlıkları ve ev dışı gıda tüketiminin altında yatan sosyo-ekonomik faktörlerin belirlenebilmesi amacıyla, Süleyman Demirel Üniversitesinde 359 öğrenciyle yüz yüze görüşülerek anket yöntemi uygulanmış ve yatay kesit verileri oluşturularak Logit modeliyle tahmin edilmiştir. Oluşturulan modelde yer alan eve gıda siparişi bağımlı değişken; cinsiyet, kaçıncı öğretimde okuduğu, fast food tercih durumu, öğrencinin aylık gıda harcaması, vücut kitle endeksi, ev dışı gıda tüketimine yönelik kampanyalar ve evde yapamadığı yiyecekleri dışarıdan sipariş etme imkanı ile ailesinin yaygın olarak ikamet ettiği yer ise açıklayıcı değişkenler olmuştur. Anket çalışması sonuçlarının analizine göre, ankete katılan öğrencilerin ortalama toplam geliri 1082.41 TL, ortalama gıda harcaması 408.42 TL ve ortalama eve gıda sipariş harcaması 56.03 TL’dir. Ayrıca gıda harcamasını toplam gelirdeki payı %38 iken, eve gıda siparişi harcamasının ortalama gıda harcaması içindeki payı %14 olmuştur. Gıda harcamasının gelirdeki payının, düşük gelir grubundan yüksek gelir grubuna doğru azalmakta olduğu bulgusu beklentilerle uyumludur. Ekonometrik modelin ana sonuçları, fast food tüketim alışkanlığının ve evde hazırlanamayan yiyeceklerin temininin mümkün olmasının, öğrencilerin ev dışı gıda tercihinde en önemli iki faktör olduğunu göstermektedir.

Keywords
Ev Dışı Gıda Tüketimi, Fast Food Tüketimi, Eve Teslim Sipariş, Logit
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri