• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


TÜRKİYE’DE YETENEK YÖNETİMİ: 2008-2018 DÖNEMİNDE YAYIMLANAN AKADEMİK MAKALELER BAĞLAMINDA BİR ANALİZ
Çalışmanın amacı, Türkiye’de yayımlanmış yetenek yönetimi konulu makalelerin içerik analizini yapmak ve bu sayede yetenek yönetiminin akademik bağlamda seyrini ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında YÖK-Akademik üzerinden tarama gerçekleştirilmiş ve kriterleri sağlayan 62 tekil makaleye ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında makalelerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma bulguları, Türkiye’deki yetenek yönetimi ile ilgili makalelerin özellikle 2014 yılından itibaren büyük artış gösterdiğini ortaya koymuştur. Makalelerin büyük bölümünün “sektör uygulamalı araştırmaya dayalı makaleler” olarak sınıflandırılan gruba girdiği tespit edilmiştir. “Sektör uygulamalı araştırmaya dayalı makaleler” sınıfına giren makalelerde kapsamında ise en çok çalışmanın “yetenek yönetiminin rolü” alt teması altında toplandığı görülmüş, “yetenek yönetimini etkileyen faktörler” alt temasına giren çalışma sayısının ise çok yetersiz olduğu ortaya konmuştur. Bu çalışma, Türkiye’de akademik bağlamdaki yetenek yönetimi çalışmalarını bütüncül bir çerçevede görmeye olanak tanıyan öncü çalışmalardan biri olması açısından özgünlük taşımaktadır. Çalışmanın sağladığı bulguların ileride yapılacak yeni çalışmalara temel oluşturabileceği, konuya ilgi duyan araştırmacılara ve uygulamacılara katkı sağlayacağı umulmaktadır.

Keywords
Yetenek yönetimi, yetenek, Türkiye, içerik analizi
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri