• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


HÜZÜN TURİZMİ KAPSAMINDA “KORKU EVLERİ” ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Turistlerin beklentileri sürekli değişmektedir. Bu değişim sonucunda kişilerin seyahat nedenleri de farklılaşmıştır. Böylelikle çeşitli turizm türleri de ortaya çıkmıştır. Özellikle üzüntü, korku ve hüzün gibi duyguları hissetmek amacıyla seyahatler gerçekleşmeye başlamıştır. Bu turizm türü hüzün turizmi olarak adlandırılmaktadır. Hüzün turizmi farklı temalardan oluşmaktadır. Savaş alanları, doğal felaketlerin yaşandığı alanlar, toplama kampları, korku temalı evler, cezaevleri, idamlar, toplu terör olayları ve mezar alanları, hüzün turizmi çeşitlerinden sayılmaktadır. Bu çalışma kapsamında yapay bir hüzün turizmi teması olan korku evleri ele alınmıştır. Hüzün turizmi çekiciliği açısından korku evlerinin turizm potansiyeli belirlenmeye çalışılmıştır. Korku evlerinin uluslararası birçok örneği bulunmaktadır. Korku evleri, Türkiye’de de eğlence sektöründe yer almaktadır. Konu ile ilgili ayrıntılı alan yazını taraması yapılmıştır. Soru formu oluşturulmuştur. Nitel veri toplama yöntemlerinde biri olan yarı yapılandırılmış görüşme metodu uygulanmıştır. Araştırma Nisan-Mayıs 2018 aylarından gerçekleştirilmiştir. Görüşme talebine olumlu cevap veren korku evlerinin işletme sahiplerine, sorular yöneltilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu toplam 5 sorudan oluşmuştur. İlk soruda demografik bilgilere yönelik bilgiler istenmiştir. Diğer sorularda da korku evleri ve turizm konuları işlenmiştir. Araştırma sonucunda Türkiye’de farklı temalarda korku evlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan korku evlerinin işletmecilerinin genelde erkek olduğu görülmüştür. Genel olarak ikinci bir meslek sahibi oldukları belirlenmiştir. Araştırma kapsamında değerlendirilen korku evlerinin genellikle yerli turistler ya da genç katılımcılar tarafından tercih edildiği tespit edilmiştir. Ayrıca korku evlerinin uluslararası bir niteliğe sahip olması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca belli niteliklere sahip olduktan sonra korku turları ya da hüzün turları kapsamında korku evlerinin turizm kapsamında değerlendirilmesi önerilmiştir.

Keywords
Hüzün Turizmi, Hüzün Turizmi Çeşitleri, Korku Evleri
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri