• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ OKURYAZARLIK” DÜZEYLERİ (MALATYA ÖRNEĞİ)
Bu araştırmanın amacı ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin bilişim teknolojilerine yönelik okuryazarlık düzeylerini tespit etmek ve çeşitli değişkenler açısından öğrencilerin bilişim teknolojileri okuryazarlık düzeylerini incelemektir. Bu çalışmada, öğrencilerin “Bilişim Teknolojileri Okuryazarlık”larını tespit etmek için yazarın geliştirdiği 40 maddeden oluşan başarı testi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Malatya ili Merkez ilçe sınırları içinde yer alan 9423 öğrenci içerisinden 2011-2012 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde öğrenim gören 966 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma 504 kız öğrenci ve 462 erkek öğrenci ile yürütülmüştür. Bilişim teknolojileri okuryazarlıklarını belirlemek için yapılan başarı testinde öğrenciler tarafından alınan ortalama puan 26.03, medyan 27 ve mod 31’dir. Normal dağılım eğrisi hafif sola çarpık olduğundan öğrencilerin bilişim teknolojileri okuryazarlık testinde nispeten başarılı olduğu görülmüştür. Bu bulgular ışığında araştırmanın sonunda, öğrencilerin bilişim teknolojileri okuryazarlıklarının orta düzeyde olduğu söylenilebilir. Araştırmanın ikinci alt probleminde ilköğretim 8. sınıf öğrencilerin bilişim teknolojileri okuryazarlık düzeyleri cinsiyet, yaş, aile gelir düzeyi, masaüstü/dizüstü bilgisayara sahip olma durumu, evde internet bağlantısına sahip olma durumu, masaüstü/dizüstü bilgisayar ve internet kullanmayı nerede öğrendiklerine, bilgisayar ve internet kullanma sıklıklarına, en çok hangi amaç için masaüstü/dizüstü bilgisayar kullandığına, evde başka bilgisayar/internet kullanan kişilerin olup olmadığına, cep telefonuna sahip olma durumuna, cep telefonundan internete erişme sıklıkları gibi değişkenlerle açısından incelenmiştir. Cinsiyet, yaş ve cep telefonundan internete girme sıklığına göre öğrencilerin okuryazarlıkları arasında manidar bir fark görülmemiştir. Gelir seviyesi 2000 ve üzerinde olan, bilgisayar ve internet sahibi olan, bilgisayar ve internet kullanmayı evde öğrenen, bilgisayar ve interneti her gün kullanan, cep telefonu olan vb. gibi diğer değişkenlerle bilişim teknolojileri okuryazarlıkları daha yüksektir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara dayalı olarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Bilişim Teknolojileri, Okuryazarlık, İlköğretim Okulları
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri