• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


KÖROĞLU DESTANIN KAZAK VERSİYONUNDAKİ AŞIK OYUNU MOTİFİNİN HALKBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ
Bu çalışmanın konusunu Köroğlu Destanı’nın Kazak çeşitlemesindeki Aşık oyununun tematik, yapısal, işlevsel ve anlamsal yönden analizi, tahlili ve değerlendirmesi oluşturmaktadır. Türk dünyasında çok sevilen ve asırlar boyunca anlatılagelen Köroğlu Destanı’nın kahramanı Köroğlu’nun; doğumu, yetişmesi ve koç yiğit Köroğlu’na dönüşmesi sürecini kapsayan bu uzun destanın, kahramanın çocukluk bölümünde geçen Aşık oyunu incelenmekte ve bu oyunun kahramanın gelişimine nasıl bir katkısı olduğu, oyunda kahramanın davranışlarının dayandığı psikolojik temellerin neler oldukları, bu temellerde yatan psikolojinin araştırılmasıyla ortaya çıkacak bulguların metin içindeki yerlerinin sorgulanması, söz konusu bulguların metne yaptıkları katkıların neler olduklarının ortaya çıkarılması makalemizin yazılış amacını içermektedir. Güç ve iktidara sahip olma Köroğlu için doğuştan getirdiği bir zorunluluktur. Babasının ve dedesinin öcünü alacağı kırklar tarafından söylenmiştir. Bu söylemin aksi bir davranış söz konusu değildir. Bu düşünceler doğrultusunda büyüyen Köroğlu mahallede aşık oynadığı arkadaşlarına yenildiği zaman onları dövmeye başlar. Bu noktada aşık Köroğlu’nun her zaman kazanmak zorunda olduğu hayat çizgisini temsil etmektedir. Bu yolda karşısına çıkacak bütün engelleri yıkacaktır. Destanda kullanılan Aşık motifi onun hayat felsefesinin somutlaşmış halidir. Köroğlu’nun bu çocuklara karşı takındığı düşmanca tavrın aslında kendince destekli bir dayanağı vardır. Aklını ve zekasını idrak ederek lider olan bir kahraman olarak değerlendirdiğimiz Köroğlu’nun gelecek nesillere örnek olmasını sağlamak ve onun değerlerinin istendik değerlerimiz arasında yer almaya devam etmesi yolunda mücadele vermek hepimizin görevidir.

Keywords
Köroğlu Destanın Kazak versiyonu, aşık oyunu motifi, destanlar, destan yapsıı, destan işlevleri
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri