• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


KAZAK HALK KÜLTÜRÜNDE “KAM”DAN “BAKSI” VE “EMÇİ”YE DÖNÜŞÜMLER
Bu çalışmada İslâmlaşma sürecinde “kam”dan “baksı” ve “emçi”ye dönüşüm sürecini aydınlatmak ve söz konusu süreçte ortaya çıkan sosyo-kültürel süreklilik ve değişmeleri dünya görüşü (worldview) ve halk felfefesi merkezli olarak neden-sonuç ilişkisi içinde ortaya koymaktır. Bu nedenle Türkistan ve civarında yapılan alan araştırmalarıyla elde edilen verilerin ışığında söz konusu temel kavramlarda meydana gelen dönüşümler ve bunların mahiyeti ele alınmaktadır. Yaklaşık üçbin yıllık süreçte Avrasya tarihinin belirleyicisi konumunda olan Türkler, bugün 250 milyona yakın bir nüfusun pek çok faktöre bağlı olarak 40’a yakın sosyo-kültürel alt grup halinde organize olmasına rağmen aynı dünya görüşünü paylaştığını söyleyebiliriz. Bu çalışma birlik ve bütünlüğün temelinde yatan olguların başında bulunan Türk kültür ekolojisinin halk hayatı ve dinini başlangıçtan itibaren oluşturan ve kendine has kültürel temeller üzerinde dönüştürerek yaşatan kurumsal yapının “kam”dan, “baksı” ve “emçi”ye dönüşmesi üzerine odaklanmıştır. Bu bağlamda her yeni dinin içselleşmesi tecrübesi dıştan gelen ve bir “dış mesele” olan bir fütühhattan ziyade toplumsal ve sosyal bir “iç mesele” ve kültürel bir tenevvuata dönüşür. Yeni dini kabul eden toplumun toplumsal birikimi anlamında kültürü aldığı sembolleri ve kabul ettiği amentüyü binlerce yıllık yeryüzü tecrübesi ve gündelik yaşam pratiğinde yeniden yorumlayarak içselleştirir. Kazak halk kültüründe yerel ve hakim sosyokültürel doku olan Türk kültür ekolojisinde de, “kam”dan, “baksı” ve “emçi”ye dönüşüm sürecinde de yaşanan ve ele alınan örneklerden de, çıkan sonuç çalışmanın temel iddiasıdır

Keywords
Halk dini, Emçi, Kam (Şaman), Dünya Görüşü, İslâmlaşma
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri