• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE İŞGÜCÜ İHTİYACI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Günümüz Türk hazır giyim sektörü, fason üretici bir sektörden tasarım ve moda üretici sektöre doğru bir dönüşüm süreci geçirmektedir. Hazır giyim üretiminde en önemli girdi hiç şüphesiz işgücüdür. Bu nedenle dönüşüm sürecinin başarılı olabilmesi, sektörün kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasıyla mümkün olacaktır. Bu çalışmada, Türk hazır giyim sektörünün işgücü ihtiyacı incelenmektedir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmaktadır. Türkiye'nin en büyük insan kaynağı sitesi olan www.kariyer.net adresinde hazır giyim sektöründeki iş ilanları incelenmiştir. Öncelikle hazır giyim sektörünün en çok ihtiyaç duyduğu iş pozisyonları ve daha sonra bu pozisyonlar için adaylarda aranan özellikler belirlenmiştir. Elde edilen veriler SPSS 21.0 programında frekans ve yüzde analizlerine tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonucuna göre; Türk hazır giyim işletmelerinin en fazla ihtiyaç duydukları personel pozisyonları sırasıyla “modelistlik”, “müşteri temsilciliği” ve “satış danışmanlığı” dır. Ayrıca hazır giyim işletmelerinin bu pozisyonlarda çalışacak personellerden iletişim yeteneği ve takım çalışmasına uygun olma özelliklerini öncelikli olarak aradıkları sonucuna ulaşılmıştır. Hazır giyim işletmeleri için asıl sorun müşteri temsilcisi, satış danışmanı gibi üretimin dışındaki alanlardaki personel ihtiyacının karşılanmasıdır. Çünkü işletmeler, müşteri temsilcisi ve satış danışmanlarından, pazarlama bilgisinin yanında mesleki bilgi de aramaktadır. Ancak Türkiye’de pazarlama bilgisi pazarlama programlarında, mesleki bilgi ise mesleki bölümlerde verilmektedir. Bu durum hazır giyim işletmelerinin pazarlama mezunu bir personeli müşteri temsilcisi olarak işe aldığında, personele mesleki bilgi vermek zorunda kalmasına, para ve zaman kaybetmesine neden olmaktadır. Bu durumun tam tersi de doğrudur; meslek bilgisine sahip olan personelin de pazarlama bilgisine ihtiyacı olmaktadır. Bu nedenle hazır giyim işletmelerinin müşteri temsilcisi ve satış danışmanı işgücü ihtiyacının karşılanması için hem pazarlama hem de meslek eğitimi veren eğitim kurumlara ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü yapılan tüm araştırma ve incelemelerde, eğitimin katkısının önemli olduğu, işgücünün eğitim yoluyla kalitesinin iyileştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Keywords
Hazır Giyim Sektörü, Hazır Giyim İşletmeleri, İş Gücü, İş Gücü İhtiyacı, İş İlanı
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri