• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI: 5 AŞAMALI MODEL
Türkiye Finansal Raporlama Standartları Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı (TFRS 15) 09/09/2016 tarihinde yayımlanmıştır. 31/12/2017 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanacaktır. Dileyen işletmeler belli prosedürleri yerine getirmek koşulu ile daha öncede uygulayabilirler. TFRS 15’in yürürlüğe girmesi ile birlikte TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri ve TMS 18 Hasılat Standartları yürürlükten kalkmıştır. Hasılat, finansal tabloların en önemli unsurlarından biridir. Dönem karı/zararı ve vergiyi belirlemede etkili bir konuma sahiptir. Hasılatla ilgili önceki standartların ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. TFRS 15’e göre hasılat, beş aşamalı bir model izlenerek muhasebeleştirilmektedir. Bu aşamalar sırası ile sözleşmenin belirlenmesi, yükümlülüklerin belirlenmesi, işlem fiyatının belirlenmesi, işlem fiyatının edim yükümlülüklerine dağıtımı ve hasılatın kaydedilmesi şeklindedir. Standart her bir aşamayı oluşabilecek alternatif durumlara göre ayrıntılı bir biçimde ele almıştır. Tarafların birbirlerine karşı olan borç ve yükümlülükleri sözleşme ile belirlenmektedir. Sözleşme yazılı sözlü veya ticari teamüllere uygun bir biçimde düzenlenebilmektedir. Hasılat, edim yükümlülüğü olan mal veya hizmetin müşterinin kontrolüne geçmesiyle muhasebeleştirilir. TFRS 15 Standardı farklı sektörlere uygulanabilecek nitelikte ayrıntılı bir yapıya sahiptir. Müşterileri ile sözleşmeye dayalı çalışan yazılım, inşaat, bilişim ve perakende, mobilya gibi sektörlerde daha geniş uygulama alanı bulacaktır.

Keywords
TFRS 15, Hasılat, Müşteri Sözleşmeleri.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri