• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


MUDURNU’DA TASAVVUF
Bolu ili Mudurnu ilçesi, Türk tasavvufu açısından oldukça değerli bir yerleşim yeridir. Özellikle Halveti ekolünün ve temsilcilerinin bu ilçede faaliyetlerini yoğunlaştırdığı görülmektedir. Halveti ekolünü Mudurnu'ya ilk getiren sûfi Davut el-Halvetidir. Davut el-Halveti 15. yüzyılda yaşamış tasavvufun büyüklerinden biridir. Mudurnu'lu olan Davut el- Halveti, ömrünün sonuna kadar bu ilçede faaliyetlerde bulunmuştur. Öldükten sonra Mudurnu'ya defnedildiği tarihi kaynaklarda yazılı olsa da bugün onun mezarının nerede olduğu bilinmemektedir. Halveti ekolünden Nasuhi Muhammed Efendi ve onun öğrencileri ilçede de yıllarca faaliyette bulunmuş kimselerdir. Mehmet Tului Efendi, Abdullah Rüşdi Efendi, Muhammed Necip Efendi hepsi birden Halveti ekolunun Nasuhiye şubesine bağlı olarak faaliyette bulunmuşlardır. Halveti ekolünün bu güçlü temsilcileri yanında Mudurnu, Kadiri ekolünün de önemli bir temsilcisini barındırmaktadır. Bu kişi Mudurnulu Abdurrahim Tırsi hazretleridir. Abdurrahim Tırsi hazretleri, Eşreoğlu Rumi hazretlerinin halifesidir ki Eşrefoğlu Rumi de Kadiri ekolünün Anadolu'daki kurucusudur. Kurduğu ekolün adı Eşrefiyye’dir. Bu Kadiri ekolü Anadolu’da yaygınlık gösterememiştir. Sadece İznik ve çevresinde ancak etkili olabilmiş bir koldur. Görüldüğü üzere, Mudurnu ilçesi, Halveti ve Kadiri ekolleri için çok değerli mekân olmuş bir beldedir. Bunların dışında Mudurnu merkezde ve tepelerde dizili olan türbeler de mevcuttur. Yeşil türbe, Doruk Baba türbesi ve Arslan Baba türbesi bunlardan sadece üçüdür ve bu türbelerde de tam olarak kimlerin yatmakta olduğu meçhuldür. Davut el-Halvetî gibi bir büyük zatın bugün Mudurnulu olduğunu bilmemizle birlikte ve Mudurnu’da gömülü bulunmasına rağmen mezarının bilinmiyor olması, bu kimliği belirsiz olan türbe ve derviş kabirlerinin daha iyi incelenmesi gerekliliğini göstermektedir.

Keywords
Kadirilik, Halvetilik, Tasavvuf, Sufi, Davut el-Halveti, Mudurnu
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri