• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


DONALD JOHN TRUMP ÖRNEKLEMİ ÜZERİNDEN SİYASETTE KADINA YÖNELİK AYRIMCI SÖYLEM ÖRNEKLERİ
Makalemiz kapsamında 20 Ocak 2017 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığına seçilen Donald John Trump’ın 1980’lerde başlayan iş hayatından Amerikan Başkanı olması süreci dâhil yaptığı konuşmalarından hareketle, özellikle kadınlara yönelik kullandığı nefret söyleminin özelliklerini analiz etmek amacıyla söylem analizi yapılmıştır. Söz konusu analiz kapsamında Trump’ın değişik zamanlardaki konuşma metinleri; doğal dil kullanımı, retorik unsurları ve ele aldığı gündem konuları açısından incelenmiştir. Ulaştığımız veriler sistematik bir biçimde düzenlenmiş ve karşılaştırma yapılarak değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Siyasal iletişim çerçevesinde özellikle kamuoyu önderlerinin ve siyasal liderlerin kullandığı dil etki alanı açısından çok önemlidir. Dünya siyasetinde, siyasal yelpazenin tüm tarafındaki parti ve ideolojiler açısından siyasal liderler partileriyle özdeşleşmişlerdir. Dolayısıyla siyasal liderin söylemi, partinin hedef kitlesi seçmeleri için çok önem taşımaktadır. Ayrıca söz konusu lider karakteristik açıdan popüler ve karizmatik özellikler taşıyorsa hedef kitle üzerindeki etkisi de ona paralel olarak artmaktadır. Dünyanın farklı bölgelerinde, siyasetçilerin nefret söylemi pratiklerindeki hedefleri, o toplumda hangi grup ve kişilerin ayrımcılığa maruz kalmalarına bağlı olarak değişmektedir. Ancak zihniyet yapıları, tutum ve davranışları, motivasyonları, ideolojilerini besleyen ve meşru kılan ortam değişmemektedir. Amerika’nın dünya siyasetine ve ekonomisine yön verme, gündem belirleme gücü dikkate alındığında, Donald Trump’ın makalemizde örneğine sıklıkla rastlayacağımız kadına yönelik ayrımcı, ötekileştirici ve aşağılayıcı söyleminin yaratabileceği tahribatın boyutunun çok önemli olduğu ortadadır.

Keywords
Siyasal Dil, Siyasal Söylem, Söylem Analizi, Nefret Söylemi, Trump
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri