• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ: COĞRAFİ BÖLGE BELEDİYE BİRLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ
Türk yerel yönetim sisteminde bütçeleri, yetkileri ve konumları ile en öne çıkan kamu idareleri belediyelerdir. Dolayısıyla belediyeler kentlerin imar edilmesinde, sorunlarının çözülmesinde ve geleceklerinin kurgulanmasında oldukça geniş bir sorumluluğa sahiptirler. Bu kapsamda belediyelerin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi önemli bir kazanım olarak görülebilir. Türk yerel yönetim sisteminde bu alanda bir düzenleme olarak yerel yönetim birlikleri dikkat çekmektedir. Yerel yönetim birlikleri arasında belediye birlikleri de bulunmaktadır ve bunlar içinde bölgesel ölçekte faaliyet gösteren coğrafi bölge belediye birlikleri mevcuttur. Bu çalışma kapsamında yapılan araştırma sırasında tarama modeline bağlı monografi yöntemi kullanılmıştır ve Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) coğrafi bölge belediye birlikleri arasında en geniş ölçekte çalışma yapan birlik olduğu görülmüştür. MBB tarafından üye belediyelerine danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verildiği, üye belediyeler arasında işbirliğinin teşvik edildiği, belediyelere yönelik olarak vizyon kazandırıcı çalışma guruplarının oluşturulduğu ve başarılı belediyelerin ödüllendirildiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla Türkiye’de coğrafi bölge belediye birlikleri yapılanmasının, belediyelerde hizmet kapasitesinin geliştirilmesinde bir potansiyele sahip olduğu; ayrıca bu birliklerin nitelik ve nicelik yönünden daha da geliştirilebileceği sonucuna varılmıştır. Konuyla ilgili olarak bu çalışma kapsamında coğrafi bölge belediye birliklerinin daha kurumsal hale getirilmeleri ve bünyelerindeki belediyelere daha etkin seviyede yol gösterici olabilmeleri için bir model önerisi sunulmuştur. Model önerisi, mevcut ve yeni kurulacak coğrafi bölge belediye birliklerinin çalışma esaslarını düzenlenmeyi hedeflemektedir.

Keywords
Yerel Yönetim Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri, Bölge Belediye Birliği, Belediye Birliği.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri