• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


GÜNDAY’IN ZİYAN ROMANININ FRANSIZCA ÇEVİRİSİ: ASKERİ SÖYLEMLERİN AKTARIMINDA İDEOLOJİK BAĞLAMIN TEMSİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kültürel bir değer olan politika, ülkelerin tanınırlığında, temsil edilmesinde ve dışa açılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede, politik söylemlerin veya politik metinlerin çevirilerinde, yazarın niyetinin ve ideolojisinin manipüle edilmeden aktarılması doğru bir temsilin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Günday’ın Ziyan romanındaki askeri söylemler Fransızca çevirileriyle karşılaştırılarak, d’Amico’nun politik metinler çevirisinin analizinde kullandığı yöntemler çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmanın amacı, yazarın ideolojisinin erek metinde nasıl temsil edildiğini ortaya koymak, bu çerçevede, çevirmenin ideolojisinin çeviriye etkisini ve erek kültürde farklı alımlamalara yol açabileceğini açığa çıkarmaktır. Çalışma, hassas bir konu olan politikanın, çeviriler aracılığıyla temsilinde dikkat edilmesi gereken hususları ele alması ve politik metinler çevirisinin, ardında neleri gizlediğini açığa çıkararak gerek çevirmenleri gerek okurları bu konuda bilinçlendirmesi bakımından önem arz etmektedir. Çalışma neticesinde, çevirmenin bazı eklemeler yapması ve anlamı güçlendiren kavramları tercih etmesiyle askeri söylemlerin daha vurgulu ve güçlü bir anlatımla aktarıldığı görülmüştür. Bazı çeviri analizlerinde, çevirmenin kendi ideolojisini yansıtarak anlatıya yorum kattığı ve bundan dolayı, yazarın söylemlerinde bazı farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, çevirmenin ideolojisinin, askeri söylemlerin çevirilerini etkilediği ve böylece erek kültürde farklı alımlamalara yol açabileceği anlaşılmıştır. Bu çalışmanın, çeviri alanıyla ve özellikle politik metinler çevirisiyle ilgilenen çevirmen ve araştırmacılara faydalı olması temenni edilmektedir.

Keywords
politik metinler çevirisi, ideoloji, Romuald d’Amico, Ziyan, askeri söylemler.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri