• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


DEMİR PERDE ÜLKELERİNDE RADIO FREE EUROPE: 1956 POZNAN AYAKLANMASI ve 1956 MACAR AYAKLANMASI
Soğuk Savaş, Doğu-Batı çatışmasıyla genişlemiş ve büyük güçlerin mücadelelerine yol açmıştır. Sovyetler Birliği, komünizmin dünyada zafer kazanacağına, Batılı emperyalist güçlerin tarihsel olarak onlara karşı düşmanca bir tavır takındıklarına ve Sovyetler Birliği’nin öncü Sosyalist / Komünist devlet olduğuna inanmışlardır. Böylece Sovyetler Birliği, Demir Perde ülkelerinde etkisini arttırmaya ve genişlemeci politikalarına devam etmiştir. Amerikalılar ise Sovyetler Birliği’nin önderliğindeki komünist dünyaya ulaşmak için uygun araçlar seçmeye özen göstermiştir. Üçüncü dünya ülkelerinde küresel bir ihtilaf yaşanmış ve iki süper gücün dünya üzerinde ideolojik çatışması yaşanmıştır. Çatışmalarda Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında gerçek bir askeri müdahale gerçekleşmemiştir. Bunun yerine üçüncü dünya ülkelerinde yürütülen vekâlet savaşlarında mücadele edilmiştir. Bu mücadelede Amerika Birleşik Devletleri’nin tercihlerinden biri radyo olmuştur. Bu amaçla Amerika Birleşik Devletleri tarafından Radio Free Europe tasarlanmış ve Demir Perde ülkelerindeki politik amaçlara ulaşılabilmesi için kullanılmıştır. Radio Free Europe, Sovyetler Birliği’nin Demir Perde ülkelerindeki komünist yönetimlerin politik hâkimiyetini sağlaması noktasında, Sovyetler Birliği’ne karşı bir silah olarak kullanılmıştır. Demir Perde ülkelerinde tarihe geçen olayların yaşanmasına neden olan Radio Free Europe, bölgedeki bilgi ve haber ihtiyacını gidermiştir. Bu çalışmada, Radio Free Europe’nin Demir Perde ülkelerindeki rolü ele alınacak ve 1956 Poznań Ayaklanması ve 1956 Macar Ayaklanması üzerindeki etkileri incelenecektir.

Keywords
Demir Perde, Radio Free Europe, Radio Liberty, 1956 Poznań Ayaklanması, 1956 Macar Ayaklanması
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri