• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


BİR ADAK RİTÜELİ OLARAK BİBİ MÜŞKÜL
Bu çalışma, 1982 yılında Hatay’ın Antakya ilçesi Ovakent Mahallesine yerleştirilen Özbeklerin yüzyıllardır uyguladıkları Bibi müşkül ritüelini konu almaktadır. Bibi müşkül, içerisinde birçok sembolün yer aldığı, kendisinin de ana sembol olduğu, toplumun kültürel özelliklerini yansıtan, birçok aşamadan oluşan ve her aşaması dualarla tekrarlanan bir ritüeldir. Bibi müşkül, “müşkül” durumda olduğunu düşünen bireylerin, güç durumdan kurtulmaları amacıyla kendileri ya da bir yakınları tarafından Bibi müşkül’e adanan bir adak ritüelidir. Amacımız, Özbek kültüründe önemli bir işleve sahip olan bu ritüeli, onu uygulayan bireylerin gözünden görebilmek ve ritüele yükledikleri anlamı bağlamı içerisinde anlamaya çalışmaktır. Ayrıca kültürel kimliğin aktarımı ve kriz ortamında çözüm üretici işleve sahip olan bu ritüelin iç dinamikleri ve altında yatan sembolik anlamları analiz etmektir. Çalışmada alan araştırma yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca katılımcı gözlem ve derinlemesine mülakat tekniklerinden de faydalanılmıştır. Alan araştırması Şubat/Mart 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Ritüelin her aşaması gözlemlenmiş, kayıt altına alınmıştır. Sonuç olarak, Bibi müşkül sembolik anlamda, kadınları ve çocukları ‘kazadan ve beladan’ koruduğuna inanılan kutsal bir kadını temsil eder. İslam öncesi Türklerde Bibi müşkül kutsal ruh Umay Ana iken İslam sonrası Bibi Fatıma’dır. Ritüel, bireylerin manevi bir ihtiyaca karşılık bir araya gelmesiyle ilişkilidir. Katılım gösteren tüm bireylerin ortak dualarının, Bibi müşkül tarafından kabul edileceğine dair duyulan inanç, ritüelin ana temasını oluşturmaktadır. Bu açıdan ritüelin, kriz anında bireyleri yatıştıran, çözüm üreten bir işleve sahip olduğu söylenebilir. Bibi Müşkül, içerisinde yoğun kültürel kodların yer aldığı, inanç (dua, kurban vb.) ve değerlerin harmanlandığı dinamik bir olgudur. Birçok gelenek ve göreneğin yanı sıra bu ritüelin, Özbek kimliğini pekiştirdiği ve grup kimliğinin diğer kuşaklara aktarılmasında rol oynadığı söylenebilir.

Keywords
Bibi müşkül, ritüel, kimlik, sembol, Özbek
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri