• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


AHMET HAMDİ TANPINAR’IN SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ ROMANINDAKİ RÜYA SAHNELERİNİN SİMGESEL BİR OKUMASI
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın sanat anlayışının temel dinamiklerinden biri kendi hayatını ya da dönemini folklorik malzeme olarak eserlerinde kullanmamasıdır. Yazar, gerçek hayattaki kişi, mekân, olay, nesne ya da durumlara simgesel anlam kazandırmak suretiyle eserlerinde yeniden anlamlandırır. Sıradan bir nesneyi simge hâline getirirken onu diğer yazarlardan/şairlerden ayıran özelliği sahip olduğu bakış açısıdır. Tanpınar’ın eserlerinde bütün eşyalar, kişiler mekânlar vb. imajlarıyla birlikte gelir. Daha sonra bu imajlar faklı imajlara dönüşür ve giderek genişleyerek simgesel bir unsur hâline gelirler. Ahmet Hamdi Tanpınar simge kullanmada her ne kadar mutlakçı olmasa da kurgusal eserlerinde okuyucunun karşısına geniş bir simgesel malzeme çıkar. Yazarın eserlerinde mitlerden, dinî ve edebî kaynaklardan, sanat eserlerinden beslenen evrensel simgeler olduğu gibi sadece kendisine has simgeler de bulunur. Bu çalışmada, Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanında rüya/zamana ait sahneler simgesel bir okumayla yorumlanacaktır.

Keywords
Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, simge, rüya, zaman
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri