• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


KEŞİFÇİ BİR KIZDAN VATANSEVERLİK ÖRNEĞİ: ZOYA KOSMODEMYANSKAYA
Savaş, tarih boyunca kesintisiz bir devinimle vatanı müdafaa etmek ideolojisi doğrultusunda insanları kendi çarkında toplar. Savaş çarkında sağlam durabilmek ancak milliyetçi duygularla, kahramanlık ruhuyla mümkün olur. Bu ruhu bireyde var etmenin yolu, genç nesillere küçük yaşta vatan sevgisi kazandırmaktır. Nitekim Rusya’da eğitim sistemi bunun bilinciyle hareket eder ve genç nesillere hayatı pahasına herhangi bir görevi vatan için yerine getirmenin önemini vurgular. Devlet sistemi eğitimde yürüttü bu yaklaşımın meyvelerini, oluşturduğu vatansever insan profiliyle savaş günlerinde toplar. Tarihi boyunca Rusya’da insan belleği vatanseverlerin kahramanlık örnekleriyle doludur. Sovyetler Birliği kadın kahramanı Zoya Kosmodemyanskaya da bir vatanseverlik örneği olarak milli hafızaya nüfuz eder. Onun trajik hikâyesi, bugün Rusya’da vatan uğruna kendini feda etmenin bir örneği olarak okunmaktadır. Çalışmada Zoya Kosmodemyanskaya’nın kahramanlık öyküsü, literatürden elde edilen araştırmalar ışığında kahramanlığa, vatanseverliğe ilişkin söylemler merkezinde irdelenmektedir. Çalışma bu yanıyla, kadınların savaştaki konumunun anlaşılmasını sağlamakla birlikte küçük yaşta verilen değerler eğitiminin vatan savunmasında önemli bir unsur olduğunun ifadesi olarak okunabilir.

Keywords
Savaş, Kadın, Zoya Kosmodemyanskaya, Vatanseverlik, Rusya
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri