• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


BONCUK İŞİ (HAPİSHANE İŞİ) SAYALARDAN ÜRETİLEN AYAKKABILAR: MEHMET AKBACAKOĞLU KOLEKSİYONUNDAN
Ayakkabı, ayakları koruma ihtiyacı ile ortaya çıktığı düşünülen, zaman içinde iklim ve çevre koşullarına göre biçimlenmiş bir ayak giysisidir. Ayakkabı, toplumların kültürel yapılarının aynası olarak sosyal sınıflar arasındaki farklılıkları, gereksinim, el becerileri, teknoloji, zevk ve sanatsal özelliklerini yansıtmakta, koruma işlevinin dışında, maddi kültür ve endüstriyel moda ürünü olarak görülmektedir. Yapımında, işlevselliğin yanında estetik kaygılar öne çıkmakta deri ve tekstil yanında farklı gereçler kullanılmaktadır. Boncuklar da bu gereçlerden birisidir. Boncuk işi olarak bilinen “hapishane işi” 20. yüzyıl başlarından beri cezaevlerimizde yapılmaktadır. Tığ yardımı ile ipliğin 1-2 milimetre çapında boncuklarla birlikte örülmesi sonucu, ayakkabı tabanın üzerinde yer alan üst kısım “saya” hazırlanmaktadır. Daha sonra üretim atölyelerinde dikilen saya, taban ile birleştirilerek ayakkabıya dönüştürülmektedir. Halen cezaevlerinde küçük eşyalar yapılmakla birlikte uzun yıllardır boncuk işi saya pek örülmemektedir. Mehmet Akbacakoğlu’na ait koleksiyonda bulunan, farklı cezaevlerinde 1955-1970 yılları arasında örülen boncuk işi sayalardan üretilmiş altı çift ayakkabı; sayanın örüldüğü cezaevi, yapım yılı, numara, model, gereç, renk, motif, kompozisyon, yıpranma ve onarım yönünden incelenmektedir. Günümüzde bu sayaların örülmemesi, dolayısıyla ayakkabıya dönüştürülememesi nedeniyle, sözü edilen koleksiyondaki ayakkabıların belgelendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma ile geleneksel kültürümüzün bir parçası olan hapishane işi tekniği ile yapılan ayakkabı sayalarının tanıtılması farklı tasarımlarla yeniden yorumlanarak ayakkabı moda ve üretim sektörüne katkı sağlaması ve diğer araştırmalara kaynak oluşturması hedeflenmektedir.

Keywords
Ayakkabı, Hapishane işi sayalar, Boncuk, Mehmet Akbacakoğlu koleksiyonu
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri