• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


KUTADGU BİLİG'DE BİYOİKTİDAR
Siyasetnameler devleti yönetme noktasında her türlü erke sahip kişilere, devlet yönetimi ve toplumsal yapının inşası bağlamında yönlendirmede bulunabilme yetkinliğine sahip bir düşünüre, sahip olduğu bilgi birikimi bağlamında değer veren bir kültürel yapının edebiyata mâl edilen tezahürüdür. Makalede de belirtilen bağlamda değerlendirilen siyasetname türünün Türk kültür tarihindeki bilinen ilk örneği 11. yüzyılda Balasagunlu Yusuf Has Hacib’in yazara Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunmuş olduğu Kutadgu Bilig’dir. Makalede Kutadgu Bilig, felsefe ve dilbilimin kesişim evreninde iktidar felsefesinin önemli bir alt kavram alanına karşılık gelen biyoiktidar bağlamında söylem çözümlemesine tâbi tutulmuştur. Bu bağlamda, Türk kültür evreninin önemini daha çok içeriğinden alarak toplum ve devlet yapılanmasına yönelik zengin veri barındıran Kutadgu Bilig özelinde Türkçenin ve onu var eden kültür atmosferinin (kültürel logosferin) zenginliği ve özgünlüğü postyapısal iktidar felsefesi bünyesindeki biyoiktidar kavramı özelinde değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Keywords
Türk dili, Kutadgu Bilig, iktidar felsefesi, dilbilim, söylem, biyoiktidar.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri