• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


ÖZBEK, KIRGIZ, KAZAK, AZERBAYCAN VE GAGAUZ TÜRKLERİ EKSENİNDE NASREDDİN HOCA FIKRALARININ ORTAK PAYDASI
Geniş bir coğrafyaya yayılmış ve zengin bir kültür hazinesine sahip olan Türklerin dünya kültürüne kazandırdığı önemli değerler vardır. Bu değerlerden biri de Nasreddin Hoca ve fıkralarıdır. Türk sözlü kültürünün en tanınmış karakterlerinden olan Nasreddin Hoca, Türkçenin konuşulduğu ve Türk kültürünün yaşatıldığı hemen hemen her coğrafî alanda bilinmekte ve fıkraları anlatılmaktadır. Fıkralarında birlik, dirlik, dostluk, kardeşlik, hoşgörü, sevgi, saygı mesajları veren Nasreddin Hoca, zaman zaman da mazlumların sözcüsü ve savunucusu olmuştur. Kimi zaman kıvrak zekasıyla, kimi zaman yaptığı absürt davranışlarla güldüren ve güldürürken de düşündüren Nasreddin Hoca, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çıkıldığında da insanlığı aynı paydada buluşturan evrensel mesajlar veren bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın konusunu, Türk devletleri arasında milli bir karakter olan Nasreddin Hoca ve fıkraları oluşturmaktadır. Makalede öncelikle Nasreddin Hoca karakterinin ve fıkralarının Türk Dünyası’ndaki yeri ve işlevi verilmiştir. Daha sonra, Azerbaycan, Özbek, Kırgız, Kazak ve Gagauz Türkleri arasında Nasreddin Hoca karakteri ve fıkraları ayrı ayrı incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler ışığında Nasreddin Hoca fıkralarında gülmece unsurunun arkasında verilen ortak mesajların insanlığa ve o topluma hangi yönden anlam kazandırdığına bakılıp sonuca varılmıştır.

Keywords
Nasreddin Hoca, Türk Dünyası, Fıkra, Milli Karakter, Evrensel Mesaj
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri