• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


XX YÜZYILIN 80'Lİ YILLARINDA ERMENİLERİN DAĞLIK KARABAĞ BÖLGESİNDE AZERBAYCANLILARA KARŞI BÖLÜCÜLÜK HAREKATI RUSYA TARİHÇİLİĞİNDE
Sovyet İmparatorluğu'nun çöküşü sırasında eski Sovyet coğrafyasında kendi bağımsızlık ve özgürlüğü uğruna halklar mücadeleye başladılar. Azerbaycan halkı da bu türden mücadeleye katıldı. İşte bu gergin siyasi dönemde onun toprak bütünlüğü için iç ve dış güçlerin saldırısı güçlendi. Tarih boyu Azerbaycan için tehlike kaynağı olan Hıristiyan bileşikleri yapay Dağlık Karabağ yarattılar. Halen çözüm bekleyen bu sorun hakkında binlerce kitap ve makaleler yayımlandı. Tetkik edilen bu makalede Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ sorununun Rusça yazılmış kaynaklarda hangi yönde aydınlatılması incelenmişdir. Yazarların Dağlık Karabağ sorununun Rusça yazılmış tarihi kaynaklarda tahlilleri gösteriyor ki, çoğunluk tarih bilimciler sorunun incelenmesinde kendi olanaklarından gerekli düzeyde kullanmamışlardır. Onlar soruna ait bazı makale ve kitaplar yazsalar da, bu bilgiler olmayan objektif, önyargılı yaklaşımların yeterince fazlalığı ile göze çarpıyor. Birçok Rus tarihçilerin yaptığı çalışmaların yeniden incelenmesi gerekmektedir, buna neden ise onların Ermeni kaynaklarından aldıkları bilgilere olguları eklemeden olduğu gibi kitaplarında vermeleridir. Amaç ise uluslararası sosyal fikri aktarmak ve Türk dünyasının bir parçası olan Azerbaycan hakkında dezenformasyon yaymaktı.

Keywords
Dağlık Karabağ, çatışma, Sovyet İmparatorluğu, tarihçilik, Rusya
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri