• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


KLASİKLERİMİZ BEKİR ÇOBANZADE'NİN ARAŞTIRMALARINDA
M. Füzuli, H.Bayqara, ?.N?vai v? İ.X?tai yaradıcılıqlarını linqvistik-poetik baxımdan t?hlil ed?r?k sanballı monoqrafik ?s?rl?r yaradan, z?ngin mütali? v? biliy? malik olan Krım tatar v? Az?rbaycan xalqının böyük oğlu B?kir Çobanzad? irsi yeni istiqlal m?fkur?si işığında araşdırıldıqca h?l? çox uca zirv?l?r f?th edil?c?yin? ?minik. M?qal?d? B. Çobanzad?nin - dilçi alimin araşdırmaya c?lb etdiyi problemin dilçilik-?d?bi t?nqidi kontekstd? qarşılıqlı ş?kild? t?dqiqi mühüm ?h?miyy?t k?sb edir. Klassikl?rin yaradıcılığı misalında bel? bir t?dqiqat üsulu özü maraqlı elmi-n?z?ri m?s?l?dir. V? bütün bu elmi-n?z?ri t?hlill?rin I türkoloji qurultay ?r?f?sind? t?qdim olunması da mühüm faktordur. M?qal?y? c?lb edil?n araşdırma ?s?rl?ri ilk d?f? t?dqiqata c?lb edilmişdir v? s.

Keywords
B.Çobanzadə, M.Füzuli, İ.Xətai, H.Bayqara, Ə.Nəvai, I türkoloji qurultay, dilçilik, ədəbiyyatşünaslıq, elmi-nəzəri təhlil.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri