• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


QARS-KAĞIZMAN SƏNƏT ANƏNƏLƏRİ VƏ AŞIQ-ŞAİR SADİQ MİSKİNİ
Məqalədə Qars-Kağızman aşığı, Sadiq Miskini imzası ilə yazan, yazdıqlarını sazında yaşadan Şərqi Anadolu aşıq ənənəsinin müasir davamçısı Sait Küçük sənəti və sənətkarlığından söz açılır. Milli mədəniyyətə dəyərli töhvələr verən Sadiq Miskini eyni zamanda bir çox aşıq havaları yaradan musiqişünasdır. Yazı üslubu, texnikası, dili, qədim aşıq rədiflərinə sadiqliyi ilə yanaşı sərbəst və klassik şeir nümunələri də yaradan şair-aşıq regional mühitin və ənənənin davamçısı olaraq ələ alınır. Şeirləri və şeirlərinin dili əsasında yaradıcılığı təhlil edilərək sənətinə işıq tutulur.

Keywords
Qars, Kağızman, aşıq, Sadiq Miskini, şeir, saz
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri