• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


SAL-SERİLİK GELENEĞİNİN HALEFİ OLARAK ŞAİR OZANLAR
Makalede Kazakistan’ın Arka (kuzey ve orta) bölgesinde büyük bir hızla gelişmiş, kendine has bir ekol oluşturan şair ozanların sergiledikleri eserlerinin özellikleri konu edilmiştir. Kazak bozkırındaki sal-serilik geleneğinin özellikleri üzerinde de durularak bu yorumculuk sanatının doğal bir uzantısı mahiyetindeki şair ozanlar ekolünü diğer sanat camiasından ayıran meziyetleri vurgulanmıştır. Şair ozanların Kazak milli sanatının yaygınlaşmasında, özellikle de XIX.yy’da Kazak müzik ve söz sanatlarının olağanüstü gelişmesindeki rolü büyüktür. Geniş bozkırın her bölgesinde oluşan Kazak sözlü geleneğinin temsilcilerinden biri de Arka yöresindeki şair ozanlar ekolüdür. Meşhur Birjan Sal ekolü mensuplarından Jayav Musa, Basıkaranın Kanapiyası, Kultuvma, Gaziz, İmanjüsip, Kempirbay, Şaşuvbay, Tayjan, Ağaşayak gibi geleneksel yorumculuk sanatı duayenlerinin eserlerine konu olan sosyal problemlerin, şair ozanların topluma olan eleştirici bakışlarının ve adaletsizliğe karşı tutumlarının ortaya çıkış nedenleri tartışılmıştır. XIX.yy.’da Kazak topraklarında olup bitenler, daha doğrusu engin toprakları rahatça sahiplenmeye başlayan sömürgecilerin davranışları, sömürgeye dönen Kazak halkının durumu ve kaderi, şair ozanların hiç birinin dikkatinden kaçmamıştır. Çalışmada tarihî olaylar silsilesine eserlerinde yer verenlerin birinin de şair ozanlar ekolü olduğu örneklerle dikkate sunulmuştur.

Keywords
Kazak sözlü geleneği, şair ozanlar, sal-serilik geleneği, sosyal adaletsizlik, aşk duygusu
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri