• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Abstract


ЕЛБАСЫҒА АРНАУЛАРДЫҢ КӨРКЕМДІК СИПАТЫ
Bu çalışmada Kazakistan Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in devlet adamı ve kişilik özelliklerinin ithaf şiirlerine ilham olduğu, bu tür şiirlerin yapısı ve cumhurbaşkanın Jezkazgan şehrini ziyareti esnasında söylenen ithaf şiirlerinin edebî değeri ele alınmıştır. Milli önder Nursultan Nazarbayev’e çeşitli yıllarda ithafen yazılan şiirler değerlendirilmiştir. Ayrıca Jezkazgan şehrindeki karşılama töreninde ozanların söyledikleri ithaf şiirlerinde Uludağ-Jezkazgan bölgesi, bağımsızlık yıllarında elde edilen başarılar ve ithaf şiirlerinin temel konusunu oluşturan özgürlük idealini bayrak yapan tarihî ve manevi değerler üzerinde durulmuştur. Şairlerin dünyasına girmek ve araştırma alanlarını incelemek vasıtasıyla, onların konuyu ele alış tarzları ve kullandıkları teknikler irdelenmiştir. Şimdiye kadar irticalen şiir söyleyen ozanların devlet başkanına ithafen dile getirdikleri ezgiler hiç araştırma konusu olmamıştır. Çalışmamız bu alandaki bir eksikliğin giderilmesi amacıyla kaleme alınmıştır.

Keywords
İthaf şiirleri, özgürlük ideali, cumhurbaşkanı, Kazak şiiri


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri