• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


TERH YAZITLARINDA GİZLİ İKİ ASYA NEHRİNİN ADI
750’li yıllarında dikilmiş olan Terh Yazıtı’nda, Uygur kağanına ait yer adlarına bahseden kısmında şiir şeklinde yazılan yer adları bulunmaktadır. Bu yer adlarının çoğusu bugüne kadar hala adlandıran büyük nehirlerin isimleridir. Buna göre Uygur kağanın yazıtındaki Sebin ve Teledü sözleri nehir adı olduğu şüphesizdir. “Câmi‘ü’t-Tevârîh”daki Baya’ut kabile hakkında yazılan kısmında onların yerleştiği (oturduğu) bölgesi üzerine bahsedilmiştir. Yer adlarını yazarken aliterasyon sırayla şiir şeklinde geçtiğini tamamen o şekilde kaydedilmiş. Bunun yanı sıra Baya’ut kabilesine ait kısımda Börä Ündür denilen dağın herhangi bir tarafından başlayıp (kaynayıp) Selenge Nehri’ne akan üç ırmağın ikisinin adlarını Kibän ve Taladu olarak geçmektedir. Bu iki nehrin adı Terh Yazıtı’nda ve Câmi‘ü’t-Tevârîh’da rastlandığı gibi ikisi birlikte kaydedilmiştir. Tarih eserlerinde hep beraber geçmesi ise iki ırmağın hem mesafe olarak çok yakın olduğunu hem de en azında 540 yıl boyunca birlikte anıldığını göstermektedir.

Keywords
Terh Yazıtları, hidronomi, Sebin, Teledü, aliterasyon.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri