• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


NAHÇIVAN'DAKI ERKEN TUNC ÇAĞI YERLEŞİMLERİNDE BULUNMUŞ KİL HAYVAN FİGÜRLERİ
Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinin eski ve zengin bir geçmişi vardır. Bu bölgede bulunan arkeolojik yerleşimlerin bir grubu Erken Tunç Çağına aittir. Yerleşimlerden çok sayıda arkeolojik malzemeler bulunmuştur. Bu arkeolojik bulğular çanak, çömlek vb. kil kablardan, süs eşyalarından, kil hayvan figürlerinden vb. oluşurlar. Azerbaycan arkeoljisinde gil hayvan figürilerinin araştırılması önemli yer tutmaktadır. Kil hayvan figürilerinin araştırılması sonucunda bazı önemli bilimsel sonuçlara varmak olasıdır. Makalede Nahçivan’daki Erken Tunç Çağı yerleşimlerde bulunmuş kil figürinlerden bir grubu (boğa, keçi, köpek, at) araştırılmıştır. Bunlar Güney Kafkasya ve Orta Doğu arkeolojik yerleşimlerinden bulunmuş arkeolojik malzemelerle kıyaslamıştır. Bilimsel araştırma sonucunda belirlenmiştir ki, kil hayvan figürinleri eski çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan aşiretlerin yaşam tarzını ve dini-ideolojik görüşlerini yansıtiyor.

Keywords
kil hayvan figürleri, Nahçivan, Erken Tunc çağı, ciftçi ve hayvandar aşiretler, Güney Kafkasiya, Orta Doğu.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri