• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Abstract


ÖZBEKİSTAN TURİZMİN MEVCUT DURUMUNUN ANALİZ EDİLMESİ
Pazar durumunda turizm işinin gelişmesi rekreasyon kaynakların, sermaye, teknoloji ve uzman personelin geliştirilmesini talep etmektedir. Turizm ancak Orta Asya'da değil, aynı zamanda Avrupa ve Asya arasında gelişeceği tahmin edilmektedir. Bu da Dünya turizmde yeni kaynakların ortaya çıktığını anlatmaktadır. Özbekistan’a gelen turistleri komşu Kazakistan’ın Türkistan şehrine çekmek için, önce bu ülkenin turizm alanındaki başarılarını ve turizm sektörünün gelişimini anlamak önemlidir. Bu sebeptende bu makalede Özbekistan Cumhuriyetinin turistik kaynaklarının gelişimi analiz edilmiştir. Konunun temel amacı: Özbekistan’ın doğal ve rekreasyonel kaynaklarını, onların kullanımını, ülke ekonomisindeki turizmin rolünü, teorik geliştirme temellerini araştırmaktır. Turistik kaynaklarla ilgili araştırma için aşağıdaki hedefler dikkate alındı: 1) Özbekistan’ın turistik kaynakları, onların doğal, dinlenme tesislerin kapasitesini ve bunların turizm gelişiminde kullanılması; 2) Özbekistan’ın doğal rekreasyon olanaklarını kullanarak turizm gelişmesinin temel eğilimlerini öğrenmek; 3) Özbekistan turizm gelişiminin gelecek yönleri. Araştırma nesnesi: Özbekistan’ın turizm ve rekreasyon kaynakları.

Keywords
Özbekistan turizmi, analiz etme, turist çekme


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri