• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Abstract


YÖRESEL DİL ÖZELLİKLERİNİN EDEBÎ DİLİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDEKİ ÖNEMİ
Yöresel kelimeler, edebî dilin dışında gelişen bir olgu olmanın yanı sıra, edebî dilin zenginleşmesine büyük katkıda bulunur. Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok yeni kavrama ad verme ihtiyacı doğduğunda, halkın hazinesi olarak yöresel kelimelerden istifade edilir. Çalışmada yöresel kelimelerin terminoloji oluşturmada vazgeçilmez bir kaynak olarak değerlendirilmesinin gerekliliği üzerinde durulur. Ağız araştırmaları ile yöresel kelimelerin sınıflandırılması ele alınır. Ayrıca hem konuşma dili ile edebî dile hem de yerel ağızlara has ikili biçimler incelenir. İkili kelimeler ile yöresel kelimelerin bazen birbirlerinin yerine geçerek kullanılması ve birbirleriyle bağdaşması, ikili kelimelerin dilde yöresel kelimelere paralel olarak kullanıldığının da bir göstergesidir. Belli bir ağza ait kelimelerin derlenerek sözlük hâline getirilmesinin ve ağzın kelime dağarcığının ayrıntılarıyla bilinmesinin dilin tarihî gelişim yolları ile özelliklerinin tespit edilmesindeki önemi büyüktür. Bir dile has yerel ağızların özelliklerinin karşılaştırılarak araştırılmasına ve dilin tarihî gelişiminin incelenerek öğrenilmesine ışık tutan kaynaklar ağız sözlükleridir. Çalışmada ağız sözlükleri taranmak suretiyle bazı sözcükler üzerinde durularak bunların kullanım özellikleri ile açıklaması verildi.

Keywords
Yöresel kelimeler, ikili kelimeler, ağız bilimi, yerel ağız, dilsel özellikler, ağız sözlüğü


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri