• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Abstract


AVESTA’NIN TEMELİ TÜRK FELSEFESİDİR
Bu makalede Avesta’nın Zerdüştlük din?nin yayıldığı doğu halklarının birçoğunun ortak mirası olduğu anlatılmaktadır. Dünyaya geniş bir biçimde yayılmış olan Hristiyanlık, Budizm, İslamiyet ve diğer dinlerin oluşumunda etkisi olan Zerdüştlük dininin Avesta adlı kitabı incelenir. Kozmik dünyanın oluşumu, maddeler/eşyalar, hayvanlar, güçlü şahsiyetler, iyilik getirme, kötülük yapan acımasız varlıklar hakkındaki mitler ve ilk insan ile ilk kahramanlar hakkındaki mitler, ayrıca gelenekler, inançlar, yaşam kuralları ile ilgili mitlerin bu eserdeki yansımaları konularında veriler paylaşılır. Avesta’nın Orta Asya’da, Amuderya ile Sırderya nehirlerinin alt taraflarındaki Harezm bölgesindeki halkların eski manevi mirasları üzerinde oluştuğu düşüncesi bilimsel dayanaklarla açıklanmaktadır. Orta Asya İskit (Saka) kavimlerinin Tacik halkının tarihi atalarından biri olduğu konusu işlenmiştir. Bizim tarihi atamız olan Turan komutanı ve büyüğü Afrasyap (Alp Er Tunga) tarafından söylenmiş olan hitabet örneği sözlerin de Avesta kitabına kaynak oluşturduğu gösterildi. Tek yaratıcı olan Tanrıya tapınmanın eski Türkler arasında ilk çağlardan beri görülmesi bilim adamlarının görüşleriyle desteklenerek anlatılmıştır. Eski Türklerin ilkel kavimler ve hayvan yetiştiriciliği döneminden beri ortaya koyduğu kültürel ve manevi mirasları da Avesta eserinin ortaya çıkmasına sebep olduğu anlatılır.

Keywords
Avesta, Zerdüşt, Türkler, Zerdüştlük, Afrasyap, Alp Er Tunga.


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri