• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Abstract


ABAY’DA KELİME GÖRÜNÜMÜ VE EĞİTİMCİ ZAKİR AHMETOV
Kazak nazım sanatının klasik şairi Abay’ın edebi mirası hakkında Kazak edebiyat biliminde yüzlerce araştırma yapılmıştır. Abay’ın şairliği ile bireyselliğini 1949 yılından başlayıp hayatının son dakikalarına kadar tanıtmaya çalışan alim Zeki Ahmetov’un bu sahaya kattığı emek çok büyüktür. Z. Ahmetov’un edebiyat teorisindeki en önemli incelemeleri Abay hakkındadır. Abay’ın şairlik dünyasına bakarak, onun şiirleriyle Kazak halkının gelişme evrimini tahmin etme, günümüz Kazak nazmının edebi yüksekliğini açıklaması sayesinde Abayın değeri daha da artmıştır. Her hangi teorik bilgi, Abay’ın şiirlerini esas alınarak ispatlanması alandaki önemini göstermektedir. Onun “Lermontov ve Abay” (1954), “Kazak nazmının dili hakkında” (1970), “Abay’ın şairlik dünyazı” (1995), “Nazım zirvesi bilgelik” (2000) v.s. monografileri ile 300’den fazla ilmi makalesi olduğu alimlerce belirtilmektedir. Alim, Abay’ın şairlik dünyasını anlam bakımından en geniş bir kavram olarak incelemiştir. Çünkü, Abay nazmı – zamanının sosyal hayatınını en aktüel meselelerini anlatmaktadır. Onun şiirlerinde Kazak edebiyatının sanatla süslenmiş bir gerçeği mevcuttur. Şair bu gerçeği anlatma sırasında aşırı derecede güzelliklere geçmemiştir, yerli yersiz kelimeleri süslemediği için onun şiirleri insanın yüreğine kadar ulaşabilmektedir. Abay’ın eserleri Kazak edebiyatıyla medeniyeti tarihinde özel, yüksek bir yerde olduğunun sebebi de budur. Gerçek dışılık Abay’ın şiirlerine aykırı bir düşüncedir. Abay tanımı alanında şairin şiirlerinin yapısı, onun dil ustalığı hakkında alim Zeki Ahmetov’un çalışmalarının yeri ayrıdır. Z. Ahmetov tüm ilimdeki anlamlı bir hayatını Abay’ın edebi mirasını incelemeye harcamıştır. Bu makalede, alimin büyük şairin nazmındaki dil kullanımına ait özellikleri, Kazaklara has özellikler, deyimlerı kullanma mahareti hakkında yazılmıştır. Abay’ın şiirlerinde anlam ve tasvir etmeye çok önem verdiği hakkında anlatılmaktadır.

Keywords
Abay Bilimi, şiir, araştırma, dil ustalığı


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri