• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


GÖÇMEN FOLKLORU BAĞLAMINDA BREZİLYA FAVELALARIYLA TÜRKİYE GECEKONDU MAHALLELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Bu çalışmanın amacı, Göçmen folkloru bağlamında Brezilya favelalarıyla, Türkiye gecekonduları arasında çeşitli yönlerden karşılaştırmalı bir araştırma yapmaktır. Bu amaçla insanlığın en eski ve süreklilik gösteren etkinliklerinden birisi olan göçe dayalı ve göçmen folklorunun bir ürünü olarak ortaya çıkan Brezilya, Rio de Janeiro favelalarından Rocinha Türkiye gecekondularından Ankara Çinçin gecekondu bölgesi yapısal, işlevsel ve tematik bakımlardan karşılaştırılacak bu etmenlerin günlük hayattaki gelenek ve uygulamaları şekillendirişi ele alınacaktır.

Keywords
göçmen folkloru, göç, gecekondular, gecekondu mahallesinin yapısı, gecekondu mahallesinin işlevleri, gecekondu mahallesinde hakim temalar
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri