• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Abstract


ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ И ПРОБЛЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ АНТИЦИПАЦИИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ
Dil kişiliğinin farklı parametreleriyle birlikte modellemesi sorunu çağdaş dil biliminde olduğu kadar, dil biliminin etkileşimde olduğu diğer bilim dalları (psikodilbilim, bilişsel psikoloji, dil öğretimi / öğrenimi vs.) için de hala büyük bir sorun teşkil etmektedir. Çalışmada yabancı dil öğrenen Türk öğrencilerinin dil eğitimine yönelik hazırlanmış olan tasvir örneği sunulmuştur. Dil kişiliğinin tahmin faaliyeti onun metnin birim/fragmanlarının özdeşleştirilmesi faaliyetiyle karşılıklı etkileşim ve karşılıklı ilişki içinde ele alınmış ve metnin çerçevesi içinde ifade edilen öngönderimsel yöntemler temelinde doğrulanmıştır.

Keywords
dil kişiliği, dil etkileşimi, kültürlerarası iletişim, olası tahmin öngönderim aracı.


Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri