• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


ÇOCUK OYUNLARINDAKİ BAZI HAREKETLER
Kazak geleneği daima özel ulusal tanımıyla meşhurdur. Diyalog, Kazak halkının birçok oyunlarında da önemli rolü üstlenir. Bu oyunlarda bazen koro şeklinde, bazen de iki kişi ya da iki gruba ayrılarak devam eden oyun çeşitlerinin nesir ve nazıma uygun olarak ortaya çıktığını örneklerle göstereceğiz. Makale yazılırken folklor dalında önemli araştırmalar yapmış bulunan yerli bilim adamlarıyla beraber yabancı bilim adamlarının da teorik eserleri ile görüşlerine istinaden hareket edilecektir. Araştırmamızda sistemli şekilde genel tahlil, mukayeseli-tipolojik, toplama ve sonuçlama yöntemleri kullanılacaktır. Ulusal oyunlara dair kurulan metinler, araştırmamızın temel objesi olarak alınmıştır. Makalede çocuk oyunlarındaki özellikler, çocuk oyunlarının oluşma şekli, diyalogla kurulan şiirlere etki eden faktörler, koro şeklinde yapılan oyunlar ve ulusal oyunların özelliklerine değinilecektir.

Keywords
Oyun şiirleri, diyalog, çocuk folkloru, gelenek.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri