• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


ANTON PAVLOViÇ ÇEHOV’UN “DUŞEÇKA” KARAKTERİ
19. yüzyılın önde gelen yazarlarından Anton Pavloviç Çehov, sıradan Rus taşra yaşamını tasvir ettiği öyküsü “Duşeçka”yı küçük burjuva yaşamını ve insanoğlunun faydasız ve önemsiz bir şekilde akıp giden yaşantısını hicvetmek için kaleme almıştır. Öykünün kahramanının çok sınırlı bir iç dünyası vardır. Bu nedenle hayattan beklentileri de oldukça küçük ve basittir. Daha özele inildiğinde kahramanın karakterinde çeşitli kişilik sorunları gözlemlenmektedir. Duşeçka’nın bağımlı bir karakter olması yaşamının merkezine aldığı kişilerin belli bir süre sonra tekrarı olmasına yol açmaktadır. Zamanla onlar gibi düşünüp onlar gibi davranmaya başlar. Ancak (onun bu bağımlı kişiliği) bu denli özümsediği kişiyi kaybettiğinde tek başına varlığını sürdüremeyeceğinden kısa bir süre acı çektikten sonra hemen başka arayışlara giren bir karakterdir. A.P.Çehov’un bağımlı kişiliğine yönelik yaşamının her kesitiyle tasvirini sunduğu kahramanının bu şaşırtıcı karakterini kurgulayış tarzı, çalışmamızın ana temasını oluşturmaktadır.

Keywords
Duşeçka, sevgi, yaşam, bağımlı kişilik
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri