• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


KARS YÖRESİNE AİT MANİLERDEN HAREKETLE MANİLERİN PSİKANATİK YAKLAŞIMLA ÇÖZÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR DENEME
19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan Psikanalitik kuram edebiyatta da kullanılmaya başlanmış ve birçok edebi metnin çözümlenmesinde bu yönteme başvurulmuştur. Şimdiye kadar maniler üzerine yapılan çalışmalar genellikle manilerin konusuna ve biçimsel yapısına göre tasnif edilmesi yönündedir. Bu çalışmamızda Psikanalitik kuram hakkında kısa bilgi verdikten sonra maninin günümüze değin yapılmış olan genel tanımına getireceğimiz birkaç eleştiriden hareketle, Kars yöresine ait manileri Psikanalitik yöntemle çözümlemeye çalışacağız. Bu yolla da manilerde yer alan imge ve sembollerle mensup olduğu toplumun bilinçaltının yansımasını ve ne şekilde yansıdığını açıklamaya çalışacağız.

Keywords
Psikanalizm, Mani, Çözümleme, Halk Edebiyatı, Folklor
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri