• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


NABİ'DE TABİP VE TABABET
Bu çalışmada, Nâbî’nin Hayriyye ve Dîvân’ında geçen tıp ve tabâbet kavramları incelenerek, Nâbî’nin tıp ve tabâbet ile ilgili görüşleri ortaya çıkarılmıştır. Bunun yanında Dîvânı’nda geçen tıp terimleri belirlenmiş ve liste halinde gösterilmiştir. Yapılan bu incelemenin Türk tıp tarihî çalışanlarına veri sağlayacağı düşünülmektedir. Aynı şekilde şairlerin kullandığı tıp terimlerinin ortaya çıkarılmasıyla diğer şairlerin kullandığı tıp terimleri karşılaştırılabilecektir. Böylece şairlerin toplumu yakından ilgilendiren konulardaki görüşleri belirlenebilecektir. Ayrıca bu çalışmalarla Türkçenin farklı dönemlerindeki sözvarlığı tespit edilmiş ve karşılaştırılmış olacaktır.

Keywords
Nâbî, tıp, tabip, tabâbet, tıp terimleri
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri