• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


SELÇUKLU ANADOLUSU'NDA SUFİ AHLAKI VE SOSYAL BARIŞ
Bu çalışmanın temel amacı Anadolu’nun tarihsel olarak en karışık ve sancılı süreçlerinden olan ve tam da Moğol İstilâsı dönemine denk gelen Anadolu Selçuklu Devleti’nin egemenlik yıllarında dönemin Selçuklu toplumunda sosyal barışın tesisinde sûfîlerin ve onların yaşadığı sûfî ahlâkının rolünü araştırmak ve incelemektir. Bu amaçla çalışmamızın hacminin ancak buna izin vereceğinin düşünülmesinden dolayı sadece dönemin en ünlü iki Mutasavvıfının konuyla ilgili görüş ve düşüncelerinin ele alınması uygun görülmüştür. Bu iki sûfî Mevlâna Celâleddin-i Rûmi ve Yunus Emre’dir. Çalışma yapılırken dokümantasyon metodundan faydalanılmıştır.

Keywords
Sufi Ahlakı, Tasavvuf, Mevlana, Yunus Emre, Sosyal Barış.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri