• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


YABANCI GÜÇLER GÖLGESİNDE OSMANLI DEVLETİ’NE YÖNELİK ŞİA HAREKETLERİ
Osmanlı Devleti İran coğrafyası ile hem sınır olması hasebiyle ilişki kurmak durumundadır. Bu ilişki siyasi, ticari, etnik, dini pek çok noktayı içermektedir. Çok eskilere kadar giden bu ilişkilerde siyasi argüman Şialık olmuştur. Osmanlı Devleti ile İran arasındaki siyasi gelişmeler mezhebi noktadan önem arz etmiştir. Osmanlı Devleti’ni sürekli meşgul eden bu ayrılık 19. Yüzyılla birlikte de özellikle yabancıların güdümünde kalmış, Osmanlı Devleti’ne karşı bir silah olarak kullanılmıştır. Yabancı güçlerin müdahalesi, desteği, kışkırtması, yatırımı sözümona hep Şialar lehinde olmuştur. Ancak tarihi süreç bu tavrın kendi menfaatleri doğrultusunda işlediğini göstermiştir.

Keywords
Osmanlı Devleti, Şia, İran, Rusya, İngiltere.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri