• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


YAVUZ BÜLENT BAKİLER’İN ŞİİRLERİNDE TÜRK DÜNYASI
Yavuz Bülent Bakiler Türk dünyasına bağlılığını düz yazılarında ve şiirlerinde dile getirir. Anadolu’nun birçok şehrini şiirlerinde konu olarak işleyen şair, Anadolu insanının çektiği sıkıntıları şehir-insan bağlantısını kurmuştur. Türkiye’nin sadece büyük şehirlerden ibaret olmadığını ifade eden şair; Sivas, Erzurum, Aksaray, Bursa, Malatya, Kars, Konya, Ardahan, Maraş, İstanbul gibi şehirleri ele alan Bakiler, Türk kültürünün yansımalarını mekândan hareketle anlatır. Türklerin ana yurdunun Altay Dağlarından Tanrı Dağlarına kadar hayal eden şair, Türkistan coğrafyasına gönül bağlılığını ve Türk dünyasının sıkıntılarını dile getirir. Azerbaycan’ın bağımsız olmamasını ezansız şehirlerden hareketle anlatır. Irak’taki Türkmenler çaresiz ve yaşadıkları mekân haraptır. Balkanlar ise Osmanlının çekilmesiyle garip kalmıştır. Şairin ele aldığı mekânlar Türk toplumunun hem sosyal hem de kültürel alt yapısını göstermesi açısından önemlidir. Türk toplumu, yaşadığı mekânlarla özdeşleşmiştir. Türk insanının hayat felsefesi mekânda da kendisini hissettirir. Türk dünyasının İslâm coğrafyası ile tanışmasıyla birlikte mekân unsuru da kendisine yeni bir yol çizmiştir. Türk İslâm sanatının mekânlara yansıması, hayatın yeniden yapılanmasına sebep olacaktır.

Keywords
Yavuz Bülent Bakiler, Türkistan, Azerbaycan, Balkanlar, Mekân.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri