• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


EMİRHAN YENİKİ’NİN TUGAN TUFRAK (DOĞDUĞUM TOPRAK) VE EYTELMEGEN VASİYET (SÖYLENMEMİŞ VASİYET) ADLI ESERLERİNDE KUŞAK ÇATIŞMASI TEMASI
1960 sonrası dönemde Kazan-Tatar Edebiyatı nesrinde yeni bir edebi yönelim görülür. Sovyet Edebiyatı’nda Krestyanskiy Realizm (Крестьянский реализм) olarak adlandırılan bu akıma Tatar Edebiyatı’nda “Avıl Realizmi” (Köy Realizmi) denmiştir. Köy realizmi akımında içerik olarak köylünün gündelik yaşantısı betimlenir ve toplumsal sorunlar köy hayatı hudutları dâhilinde dile getirilir. Büyük VatanseverlikSavaşı devri edebiyatında cephe önünde ya da gerisinde yaptıklarıyla yüceltilen “fedakâr Sovyet yurttaşı” yerinibu devir edebiyatında “fedakâr köylü”ye bırakır. Köy hikâyesi bir edebi tür olarak mevcut siyasi ideoloji sınırları dâhilinde eleştiri özgürlüğü tanımakla birlikte içerik bakımından özellikle milli meselelere değinme imkânı sağladığı için Tatar yazarlar tarafından benimsenmiştir. Emirhan Yeniki 1960 sonrası Kazan-Tatar edebiyatında köy hikayesi türünde eserler kaleme almış Tatar nasirlerinden biridir. Onun Rehmet İpteşler” (1951-52) adlı hikayesi bu türün ilk örneği olarak kabul edilmektedir. Bu hikayeyi, Tugan Tufrak” (Doğduğum Toprak) (1959), Eytelmegen Vasiyet (Söylenmemiş Vasiyet) (1965) ve Maturlık (Güzellik) (1964) adlı eserleri takip eder. Bu eserler arasından Tugan Tufrak ile Eytelmegen Vasiyet adlı eserlerinde Emirhan Yeniki kuşak çatışmasını tema olarak seçmiştir. Makalede temanın eserlerde işlenişi ve eserlerde bu tema üzerinden ele alınan toplumsal meseleler değerlendirilmiştir.

Keywords
Emirhan Yeniki, Köy Realizmi, Kazan-Tatar edebiyatı, Eytelmegen Vasiyet, Tugan Tufrak
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri