• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


BİREYDEN TOPLUMA ERGİNLENME VE CİNSİYETLERE İLİŞKİN CİNSELLİK TEMELLİ ALGI FARKLILIKLARI
Kaynağı yaşam olan uygulamalar, zaman ve zemin farkı gözetmeksizin; düşünce, tasarım, tutum, davranış, işlem bakımından belli bir ülkenin, bölgenin, bir topluluğun veya bir etnik grubun coğrafyasından ve kültüründen gelen başat dünya görüşü dışında, ana çizgileriyle benzerlik taşıyabilir. Özellikle erginlenme, bireyin toplumsallaşma sürecinde merkezde yer alması ve törensel yönü olması nedeniyle de cinsiyetler arası toplumsal konumlanış farklılıklarının/benzerliklerinin en iyi gözlemleneceği karakteristik bir güce sahiptir. İlkel düşünceyle erginlenme, yaşamsal kriz anıdır ve bireyi bu krizden kurtarmanın yolu, artık geçersiz ve yetersiz duruma gelmiş eski bağlarından uzaklaştırmak ve yeni duruma geçirmekle mümkün olabilir. İlkel zamanlarda olduğu gibi yaşamsal dönüşüm, hemen hemen her toplumda “kan” ile aracılanmıştır. Sünnet kanı, aybaşı kanı, bekâret kanı vb. aracılar bireysel dönüşüme sembolik olarak destek vermekle beraber, toplumsal düzeyde aynı unsur olarak kabul edilmemiştir. Kan merkezli oluşan farklılığın, toplumsal cinsiyet temelli olduğu varsayımından hareketle, bu çalışma: erginlenme bağlamında bekâret, aybaşı ve sünnet etrafında cinsiyete ve cinselliğe dayalı algıyı, toplumsal cinsiyet rolleri etrafında incelemeyi hedeflemektedir

Keywords
Erginlenme, toplumsal cinsiyet, cinsellik, kadınlık, erkeklik
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri