• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


DEĞİŞEN GÜÇ ALGISI EKSENİNDE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ KAVRAMI VE ULUS DEVLETİN GÜVENLİK İNŞASI
Dünyadaki küresel gelişmelerin devrimsel etkilerinden ötürü, güç ve güvenlik kavramlarının değişimi konusunda yoğun bir tartışma sürmektedir. Uluslararası İlişkiler disiplininde araştırma yapan akademisyenlerin en büyük tartışma konularından biri olan güvenlik kavramı, geleneksel teorilerde çoğunlukla devletle özdeşleştirilse de bugün bu kavram daha geniş bir bakış açısıyla değerlendirilmektedir. Söz konusu kavramsal değişim, devletin güvenlik konusundaki fonksiyonunun sorgulanmasını da beraberinde getirmektedir. Bu çalışma, ulus devlet ekseninde gelişen yerleşmiş güvenlik algısının ne şekilde değiştiğine ilişkin somut ve kapsamlı bir anlayış getirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, güç ve güvenlik kavramlarının değişen dünya dinamikleri çerçevesinde nasıl algılandıklarına odaklanmaktadır. Yeni bir kavram olarak güvenlik kültürünün, küresel gelişmelerin dışsal etkisi olarak güvenlik anlayışını nasıl değiştirdiği tartışılırken, yeni tehdit türlerinin geleneksel güvenlik anlayışı üzerindeki etkisine dair kapsamlı bir açıklama getirmeye çalışılmaktadır. Kriz ve çatışma temelli tartışmaların aksine, gıda, sağlık, göç ve uluslar ötesi terörizm güvenlik kültürünün farklı boyutlarına değinilerek ve devlet dışı küçük güçlerin ulus devletin gücünü nasıl aşındırdığı ve geleneksel Uluslararası İlişkiler teorilerindeki ulusal güvenliğin ne şekilde yapılandırıldığı tartışılmaktadır. Güvenliğin belirtilen yönlerinin, ulus devletin kapasitesini zayıflattığı belirtilebilse de yerine onun kadar güçlü bir yapı gelmediği gibi gücünü çeşitli metotlar kullanarakpekiştirebildiği sonuçlarına varılmaktadır. Günün sonunda, ulus devletin güç uygulama ve güvenlik kültürünü etkileme kabiliyetlerini kaybetmediği ve aksine yeniden etkinleştiği değerlendirilmektedir.

Keywords
Güvenlik Kültürü, Güç, Ulus Devlet
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri