• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


KÜLTÜRLEŞME AÇISINDAN TÜRK KÜLTÜRÜNDE SÜNNET
Sünnet, günümüz Türkiye’sinde erkek çocuk ve ebeveynleri açısından özel bir anlam taşımakta yapılan törenle bayram havası içerisinde katılımcılar için anlamlı bir etkinlik olarak kabul edilmektedir. Günümüz sosyal yapısı içerisinde bu şekilde bir özel anlama sahip olmakla birlikte “sünnet”, İslamiyet öncesi Türk kültürü içerisinde yer almamaktadır. Türk Arap ilişkileri çerçevesinde kökeni İslami olmayan ancak Araplarca İslami bir öğe olarak kabul edilen sünnet, Türklere İslamiyetin kabul ettirilmesi sürecinde dini bir öğe olarak sunulmuştur. Türklerin İslamiyeti kabulü sonrasında Türk kültürü çerçevesinde yaşamlarına uygulamaya başladıkları yeni ritüeller, tarihsel yaşanmışlıklar açısından bugün sorgulanmamakla birlikte uzun süreli bir çatışma ve sonrasında kültürleşme serüveninin sonucunda gerçekleşmiştir. Türk folklor çalışmaları kültürel ürünlerin yorum ve değerlendirilmesi noktasında yoğun bir şekilde tek merkezli bir yöntemi kabullenerek sorgulayıcı ve eleştirel olmaktan ziyade derleyici ve aktarıcı bir rolü tercih etmiştir. Bu çalışma bu amaçla nisbi bir sorgulama ve belirli bir sınırlıkta disiplinler arası bir yöntemle sünnet ritüelinin Türk Arap ilişkilerinden bugüne gelinceye kadar ki cephesini minimal bir boyutta ele almayı hedef edinmiştir. Bu bağlamda sünnet, geçiş törenleri olarak kabul edilen doğum, evlenme ve ölüm ritüelleri gibi üst başlıkların altında ele alınmıştır. Sahada tespit edilen ve aynı kültür evreni içerisinde yaşamaktan dolayı büyük oranda benzer özellikler taşıyan sünnet törenlerine yönelik çalışmaların dışında bir yaklaşımla, konunun yazılı/sözlü kültür ürünleri ve tarih merkezli öğeleri esas alınarak yorumlanması hedeflenmiştir.

Keywords
Sünnet, Kültürleşme, Türk Kültürü
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri